Annkathrin Daake
(selbstständig tätige Physiotherapeutin)

Annkathrin Daake

Vita

Ausbildung zur Physiotherapeutin

Weiterbildung in Manueller Therapie mit Zertifikat

Tuina-Therapeutin

Nap-Therapeutin

Fußreflex-Therapeutin

Pilates-Trainerin